3568 SE Powell Blvd
Portland, Oregon   USA
97202
503-238-2528
1-800-550-3568
FAX: 503-238-5152


Orain Is Puirt-a-Beul - A Centenary Selection

$19.50

Orain Is Puirt-a-Beul, A Centenary Selection
by Glasgow Gaelic Musical Association, 1893-1993
Conductor:Kenneth Thomson
and their guests: Alasdair Gillies, Kirsteen Grant, Morag MacKay, Rhona MacKay
Running Time: 69.00 minutes

1) Choir-Puirt A Beul: Mirean Mirean Muig Muig - Suid an Rud a Thogadh M'Fhonn - Ribeanan
Riomhach. 2) Fuadach Nan Gaidheal. 3) Morag Mackay: Oganich an Or-Fhuilt Bhuidhe. 4) Ailean
Deoch Slainte Nam Muileach. 9) Alasdair Gillies:- Gruagach Og An Fhuilt 10) Chi M'In
Gearmradh. 11) Choir: Puirt a Beul: Seice Ruaraidh - Ruidhleadh - Fear an Duin Mhoir 12) Rhona
MacKay-Slow Airs: Tog Orm Mo Phiob - Thig an Smeorach as Tearrach - Far Am Robh Mi'H Raoir.
13) Rhona MacKay-Slow Air Reel & Jig: Mairead Og - J.B.Reel - The Shepherdress. 14) Choir: Gu
Ma Slan Do Na Fearaibh. 15) Choir: Puirt a Beul:- Brochan Lom - Bodachan a Mhirein. 16) Choir:
An Ubhal as Airde. 17) Kirsteen Grant: Nuair Bha Mi Og. 18) Kirsteen Grant: Smeorach Chiann
Domhnuill. 19) Quartet:-Mi Le M'uilinn Air Mo Ghluin. 20) Choir: Illeam Bithibh Sunndach.
21) Choir: French.


Add to Cart:

  • Model: CD


This product was added to our catalog on Friday 27 August, 2010.

Your IP Address is: 54.198.41.76
Copyright © 2018 Scottish Country Shop - Where Your Heritage Comes To Life!. Powered by Zen Cart